Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečované proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Objednávkou kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa a aj fakturačné údaje poskytnuté predávajúcemu budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú zneužité. Hlavne nebudú poskytnuté tretím stranám, nebudú využité k periodickej reklame a budú chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a tiež právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne vypovedať.

 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán:

 

Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@meagrati.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci sa v prípade problémov môže obrátiť na telefónne číslo alebo na e-mailovú adresu info@meagrati.sk.

 


 

Spoločnosť MEA GRATI zhromažďuje na účely podnikania nasledujúce používateľské údaje:

- meno a priezvisko,
- adresa, miesto a krajina,
- e-mail,
- kontaktné telefónne číslo,
- heslo v šifrovanom formáte (pre registrovaných používateľov).

Z bezpečnostných dôvodov sa tiež zhromažďujú adresy IP, z ktorých používatelia pristupujú na stránku.

MEA GRATI